Dalil menuntut ilmu

Selasa, 08 Desember 2009
Bagi kamu-kamu, adik-adik kamu, kakak-kakak kamu, tetangga-tetangga kamu, dll yang masih ragu-ragu bergabung dengan ICC, berikut adalah tuntunan dari Tuhan dan Rasulmu tentang keutamaan menuntut ilmu dan mengamalkannya...

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah SWT melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah SWT menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar” (QS 4 : 95)

“Allah akan meninggikan (mengangkat) orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat” (QS 58 : 11)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar” (QS 85 : 11)

”Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim lelaki dan Muslim perempuan” (HR Ibnu Majah)

"Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga" (HR Bukhari dan Muslim)

“Pergi mengajarkan satu bab ilmu lebih baik daripada shalat seribu raka'at” (HR Ibnu Majah tentang keutamaan mengajarkan ilmu)

Anas ra berkata: Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, manfaatkanlah untuk diriku apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, ajarilah aku dengan apa yang bermanfaat bagiku, dan limpahkanlah rizqi ilmu yang bermanfaat bagiku" (HR Nasai dan Hakim)

“Seorang alim (berpengetahuan) yang tidak beramal (mengamalkan ilmunya) seperti lampu yang membakar dirinya sendiri” (HR Ad-Dailami)

“Satu orang berilmu lebih ditakuti syaithan daripada seribu ‘abid (ahli ibadah)” (HR Tirmidzi)

“Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kendali di mulutnya dari api neraka” (HR. Abu Daud)

“Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya” (HR Al-Baihaqi)

Ayo Semangat! Jangan bermalas-malasan di rumah. Semoga Allah membalasmu dengan surga.

Peserta Teladan ICC semester 1 TP 2008/2009
Nining Dyah Puspitasari
Kelas : X
Asal Sekolah : SMAN 109

Tidak ada komentar:

Posting Komentar